Reference

 • všichni pracovníci mají školení o bezpečnosti práce a osvědčení o bezúhonnosti.“
 • prohlašujeme, že na společnost nebyl nikdy vyhlášen konkurz
 • prohlašujeme, že nikdy nebylo proti společnosti zahájeno soudní konkurzní ani vyrovnávací řízení
 • prohlašujeme, že naše společnost není v likvidaci
 • prohlašujeme, že v oblasti sociálního zabezpečení a všeobecného pojištění nemáme žádné nedoplatky
 • prohlašujeme, že žádný zaměstnanec nebyl pravomocně odsouzen za jakýkoli trestný čin
 • prohlašujeme, že výkonní pracovníci nebyli disciplinárně potrestáni podle zvláštních předpisů
 • prohlašuji, že firma dosahuje každým rokem kladného hospodářského výsledku

Hlavní odběratelé:

 • Ministerstvo vnitra ČR
 • Policejní prezídium
 • Ministerstvo obrany

 

Veškeré seznamy odběratelů zásobovaných a udržovaných objektů nelze zveřejnit a probíhají jen na základě osobního rozhovoru.

V případě navázání úzké a dlouhodobé spolupráce můžete u nás nahlédnout do složky odběratelů, která čítá více než 120 spolupracujících firem, kteří si váží svého soukromí