Likvidace odpadů

V objektech, kde provádíme pravidelný úklid a na základě naší vzájemné dohody jsme schopni zlikvidovat jakýkoliv typ odpadu.