Deratizace, dezinfekce

 

V objektech, kde provádíme pravidelný úklid a na základě naší vzájemné dohody zajistíme plošnou desinfekci a deratizace proti veškerým škůdcům.